ویژگی ها

  • تسکـین ناحیه سفت شده بافت عضله که باعث درد درناحیه ای دیگرازبدن شده است
  • کاربرد سیکل های فشارایزوله شده وآزادسازی آن
  • کمک طبیعی به کنترل درد واسترس حاصل ازآسـیب های مزمن

 

درباره ماساژ تریگر پوینت

یک حیطه ای دربافت عضله وجود دارد که می تواند باعث درد دردیگرنقاط بدن شود. به طورمثال ممکن است این حیطه درکمر بوده و درد به گردن ارجاع داده شود.

دراین ماساژ جهت تسلی و تسکین منبع درد از کاربرد فشار ایزوله درسراسر ماساژ استفاده می شود.

ماساژ گیرنده در این ماساژ به طور فعالانه نفس عمیق می کشد تا مکان صحیح درد و شدت ناراحتی شناسایی شود. نتایج و مزایای این نوع ماساژ رهایی از درد عضلات است و شما می توانید کاهش درد را بعد از ماساژ به طور کامل تجربه کنید.

رهایی از درد مفاصل نیز دراین نوع ماساژ دیده می شود.

گرفتن این نوع ماساژ به صورت منظم و برنامه ریزی شده می تواند نقش مهمی درمدیریت درد و کاهش استرس داشته باشد وهمچنین ازنهادینه شدن درد و یا صدمات مزمن و دائمی درد پیشاپیش جلوگیری   می کند.