ویژگی ها و ترکیب زمانی جلسات ماساژ ریلکسی یک ساعته

ویژگی ها:

  • زمان مناسب برای تن آرامی و بهبود روان از فشارهای زندگی پر تنش شهری امروزی.

  • مناسب برای وضعیت ریلکسی و کمک به کاهش و مدیریت درد، تنش و انقباض از همه بدن.

  • رفع خستگی و تسلی بخش نگرانی، دلواپسی و تشویش و اضطراب.

     آرامش یک ساعته

ترکیب زمانی:

20 دقیقه برای مرحله آماده سازی ماساژ‌گیرنده و شرایط پیش‌ریلکسیشن در نظر گرفته می‌شود تا شخص با جدا شدن از مشغله‌های بیرونی آمادگی بیشتری برای دریافت ماساژ داشته باشد. در این مرحله ضمن مشورت و هماهنگی با تراپیست و تکمیل فرم آرامش، اسکراپ کف پا انجام می‌شود و گیرنده ماساژ می‌تواند بدون هرگونه عجله و استرسی روپوش مخصوص دریافت ماساژ را به تن کند.

60 دقیقه یکی از 8 ماساژ اصلی با توجه به شرایط و وضعیت ماساژ گیرنده ارائه می‌گردد.

15 دقیقه آرام بخشی نهایی در لابی شبدا و جبران دی‌هیدراته‌شدن بدن به صرف قهوه یا آب. برنامه‌ریزی جلسه ماساژ ریلکسی بعدی در صورت نیاز با توجه به پیشنهاد ماساژ تراپیست در این مرحله صورت می‌گیرد.

نکته مفید:  لطفا برای دستیابی به تسکین و آرامش از برگزاری یک جلسه ماساژ ریلکسی یک ساعته، حداقل 90 دقیقه وقت در برنامه روزانه خود برنامه ریزی کرده و در نظر داشته باشید.