هدایای شبدا

به عنوان یکی از اعضای شبدا که یکی از پکیج‌های طلایی، الماس و رویال را خریداری نموده‌اید این امکان را دارید که به هرکسی که دوست دارید بخشی از جلسات خود را هدیه دهید. جلسات هدیه داده شده می‌تواند از نوع نرمال یا  وی‌آی‌پی باشد. بدیهی است در صورت هدیه‌ی پکیج یک جلسه‌ی وی‌آی‌پی تعداد ۲ جلسه از مجموع جلسات باقی‌مانده‌ی شما کسر خواهد شد.

تعداد جلسات (پکیج های یک جلسه هدیه) قابل هدیه مطابق جدول زیر است:

نوع جلسه ماساژ درخواستی

طلایی

الماس

رویال

نرمال

۱

۲

۳

وی‌آی‌پی

۱

۲

۳