• ایمیل: info@shabdaspa.com
  • تماس با اداره مرکزی (تهران): 02147620131

برخی از تاثیرات عمیق تر استرس

آمار بیماری های سخت درمان که منشاء اصلی بیشتر آنها استرس می باشد، به شدت درکشورما رو به افزایش است.

متاسفانه، اکثریت ما درچرخه باطل عمرگرفتارشده ایم و تاثیرات عمیق و منفی استرس را در زندگی مان با شفافیت بیشتری لمس می کنیم و مردم کشور ما تبدیل به یکی ازغمگین ترین مردمان جهان شده اند و  آمارمرگ و میر بر اثر بیماری های سخت درمان به سرعت رو به افزایش می باشد.

آمار مصرف داروهای مرتبط با بیماری های با منشاء استرس نشان می دهد که این قاتل همراه و خاموش هرروز، ریز ریز ما را خورده و کارش را با دقت تمام انجام می دهد، بی آنکه کسی در تعقیب این قاتل درونی باشد. به گفته انجمن پزشکان آمریکا، دو سوم بیمارانی که به ما مراجعه کرده اند دلایل عصبی روانی دارند، جسمشان ناراحت است ولی دلیل آن ذهنی و روانی می باشد و ریشه در اعصاب دارد. ما هم مثل اکثر مردم جهان، اسیر شیرهای ساختگی جوامع امروزی شده ایم و بسیار راحت موهبت تکرارنشدنی عمر را ارزان فروشی می کنیم. حتی، دولتی به مانند آمریکا نیز تلفات زیادی را به علت تاثیرات عمیق و منفی استرس پرداخت می کند، بطوریکه سالانه هزینه ای بیش از 750 میلیارد دلارصرف پی آمدهای استرس می شود.

می خواهم ماساژ بگیرم