• ایمیل: info@shabdaspa.com
  • تماس با اداره مرکزی (تهران): 02147620131

تاثیرماساژ بر بهبود جریان خون و کاهش درد عضلات

بهبود جریان خون و کاهش درد عضلات

ماساژتراپی می­تواند به بهبود درد عضلات و جریان خون، چه در افرادی که فعالیت بدنی دارند و چه آن هایی که ورزش نمی کنند، شود. این نتیجه، حاصل انجام یک تحقیق کوچک بر روی فواید ماساژ توسط دانشمندان و محققان است.

این تاثیرات مثبت می­تواند تا 72 ساعت همچنان باقی بماند. همچنین افرادی که کم حرکت هستند و اهل فعالیت بدنی و ورزش نیستند، بیشترین سود را از انجام ماساژ خواهند برد. نینا چری فرانکلین، سرپرست تیم محققان این پروژه که در حال گذراندن دوره  فوق دکترای خود در دانشگاه ایلینویس شیکاگوست، در این باره چنین می گوید: «تحقیق ما اثر مثبت ماساژ را بر روی فعالیت بدنی و مصدومیت و دردهای ناشی از آن را اثبات می کند؛ این مساله قبلاً هم مورد بحث بود اما با اطلاعاتی بسیار اندک و غیردقیق». او اضافه می کند: «این تحقیق همچنین ارزش ماساژ را برای افرادی که به وزرش و فعالیت بدنی می پردازند را نشان می دهد».

در این تحقیق، محققان از 36 جوان سالم اما کم تحرک خواستند تا از یک دستگاه پرس پایین تنه استفاده کنند تا جایی که عضلاتشان کوفته شود. نیمی از شرکت کنندگان، یعنی 18 نفر از آن ها، بعد از این فعالیت بدنی ماساژ سوئدی دریافت کردند. پس از آن، تمام 36 نفر شرکت کننده، میزان کوفتگی عضلات پایشان را با نوشتن نمراتی از یک تا ده ثبت کردند. گروه سومی هم در این میان به فعالیت بدنی و تمرین و پرس پا مشغول نشدند اما ماساژ دریافت کردند.

Related image

هرچند تمامی شرکت کنندگان بلافاصله پس از ماساژ، همچنان احساس کوفتگی در عضلات پایشان داشتند، اما نود دقیقه پس از دریافت ماساژ، آن هایی که هم تمرین کرده بودند و هم ماساژ دریافت کرده بودند، هیچ نوع احساس کوفتگی عضلانی نداشتند. در مقابل، آن هایی که ماساژ دریافت نکرده بودند، تا بیست و چهار ساعت پس از انجام فعالیت بدنی و ورزش، هم چنان احساس کوفتگی عضلانی داشتند.

همچنین، آن هایی که پس از تمرین و فعالیت بدنی شان ماساژ دریافت کرده بودند، دارای جریان خوب بهتری در تمام فواصل زمانی آزمایش گیری بودند و تا 72 ساعت، هم چنان اثرات ماساژ بر جریان خون آن ها وجود داشت.

shabda

منبع: health.com

می خواهم ماساژ بگیرم