• ایمیل: info@shabdaspa.com
  • تماس با اداره مرکزی (تهران): 02147620131

چه تعدادی از مردم ماساژ را تجربه کرده اند؟

پرداختن به این مسئله که آیا اساسا گرفتن ماساژ در دنیای امروز چه نقشی دارد نقش مهمی در احساس رضایت ماساژگیرنده از خدماتی که دریافت می‌کند دارد. با وجود اثبات علمی بسیاری از فواید ماساژ هنوز هم افرادی هستند که به این شیوه‌ی درمانی و آرامش‌بخش با دیده‌ی تردید نگاه می‌کنند. اما واقعا در دنیای امروز و به خصوص در کشور پیشرفته‌ای چون آمریکا چه تعداد از مردم ماساژ می‌گیرند؟ بیشتر بدانید!

می خواهم ماساژ بگیرم