3 نرمش پایه¬ای که انرژی و توان شما را افزایش می¬دهند

 حتی یک پیاده روی پانزده دقیقه ای باعث می‌شود که خون شما پمپاژ شود و باعث می‌شود که اکسیژن در بدن شما به حرکت درآید. جن کاستی، متخصص تمرینات ورزشی اهل نیویورک، همچنین سه تمرین را به شما پیشنهاد می‌کند تا هر وقت که احساس کردید انرژی تان در حال کم شدن است، آن ها را انجام دهید. این تمرین ها را هر بار در دو سری، ده تا دوازده بار تکرار کنید، یعنی مجموعاً بیست تا بیست و چهار بار.

  1. این ورزش بهتر است صبح‌ها انجام شود. پاهایتان را به اندازه­ ی عرض شانه‌تان باز کنید، زانوانتان را اندکی خم کنید، و دستانتان را پشت سرتان بگذارید. پشت و کمرتان را صاف نگه دارید، و آن قدر خم شوید تا کمر و پشتتان موازی سطح زمین شود و وزنتان را روی پاشنه‌هایتان نگه دارد. سپس به حالت ایستاده بازگردید.

در حالی که ستون فقراتتان از شانه‌ها تا بالای باسن به دیوار چسبیده است، روی دیوار تکیه کنید. سپس بازوهایتان را موازی با کف زمین نگه دارید. در حالی که پشت و بازوهایتان را به دیوار تکیه داده‌اید، بازوهایتان را تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بگیرید و سپس دوباره آن را پایین بگیرید، به طوری که به حالت اولیه بازگردید.

در حالی که روی یک نیمکت یا مبل نشسته‌اید، دست هایتان را پشت سرتان بگذارید. آرنج‌هایتان را به سمت پشت بگیرید و فشار دهید تا سینه‌تان کشیده شود و ریه‌هایتان گشوده، و سپس از کمر به سمت چپ بچرخید و سعی کنید صدای استخوان‌ها را در بیاورید، سپس به وضعیت اولیه بازگردید و بار دیگر به سمت راست بچرخید.

منبع: health.com

می خواهم ماساژ بگیرم