ماساژ برای درمان کمردرد از دارو بهتر است!

یک تحقیق دولتی جدید نشان داده که ماساژ تراپی ممکن است برای کاهش درد کمر از دارو یا ورزش بهتر در کوتاه مدت بهتر عمل کند.یک تحقیق دولتی جدید نشان داده که ماساژ تراپی ممکن است برای کاهش درد کمر از دارو یا ورزش بهتر در کوتاه مدت بهتر عمل کند!

محققان سیاتلی 401 مریض را گرد هم آورده‌اند که بیشتر آن‌ها میان سال‌اند، و اکثر آن ها را زنان سفید پوست تشکیل می‌دهد. تمام آنان از کمر درد مزمن رنج می‌برند.

محققان دریافتند آن هایی که ماساژ ریلکسیشن یا ماساژ ساختاری دریافت کردند، بهتر می‌توانستند کارهای روزمره‌شان را انجام دهند و تا یک سال فعال باشند، برخلاف آن‌هایی که از «درمان های رایج» برای درد کمر استفاده کرده بودند. این درمان ها شامل مسکن ها، داروهای آرام بخش عضلات یا درمان فیزیکی بودند.

محقق اصلی این پروژه، دنیل چرکین، که سرپرست موسسه­ی تحقیقات گروهی سلامت است، می‌گوید که انتظار داشته که ماساژ ساختاری (structural massage)، که برخی از عضلات و لیگامنت‌های پشتی مرتبط با درد را مورد توجه قرار می‌دهد، سودمندتر از ماساژ ریلکسی یا ماساژ به اصطلاح سوئدی باشد، که هر دو بر روی تمام بدن اثر گذارند.

ماساژ ساختاری، که بر روی بافت‌های نرم متمرکز است، به تمرین و مهارت بیشتری نیاز دارد و احتمال پرداخت هزینه‌هایش توسط بیمه های درمانی بیشتر است. چرکین هم چنین می‌گوید:«فکر می‌کردم که ماساژ ساختاری می‌تواند دست کم کمی‌بهتر باشد. اگر شما مشکلات مداوم و ادامه داری دارید و درد کمر شما را رها نمی‌کند، حتی بعد از امتحان‌کردن درمان دارویی معمول، ماساژ می‌تواند مفید باشد. من فکر می‌کنم که نتایج تحقیق به قدر کافی این را ثابت می‌کند».

این تحقیقات، که هزینه اش توسط مرکز ملی درمان های جایگزین، که یکی از موسسات ملی سلامت ایالات متحده به شمار می‌رود.

شرکت کنندگان در این تحقیق به تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: آن هایی که ماساژ ساختاری دریافت می‌کردند، آن هایی که ماساژ ریلکسی دریافت می‌کردند، و آن هایی که درمان معمول در مورد آن ها اعمال می‌شد. آن هایی که در گروه ماساژها بودند به طور هفتگی (هفته ای یک ساعت) و به مدت ده هفته مورد ماساژ قرار گرفتند.

بعد از ده هفته، بیش از یک سوم آن هایی که مورد ماساژتراپی قرار گرفته بودند عنوان کردند که درد کمرشان بهتر شده یا از میان رفته است، در حالی که از هر بیست و پنج بیمار گروه بدون ماساژ تنها یک نفر چنین ادعایی داشت. بعد از گذشت شش ماه، آن هایی که ماساژ دریافت کرده بودند همچنان در حال بهبود بودند، اما پس از یکسان، عملکرد و بهبود وضع هر سه وضع تقریباً یکسان بود.

منبع: health.com

می خواهم ماساژ بگیرم