منافع ذهنی و روحی روانی ماساژهای ریلکسی مستمر

 

- رسیدن به آرامش درونی عمیق.

- به وجود آمدن نگرش مثبت به زندگی.

- تعادل و بالانس انرژی در بدن.

- ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خویش.

- ارتقاء احساس اعتماد و بخشندگی.

- تجربه احساس بی‌نظیر" داشتن حال خوب ".

- بالا رفتن اعتماد به نفس.

- دوست داشتن بیشتر خود.

- ایجاد حس سرخوشی طبیعی.

- تحریک احساسات عاطفی و حس درآغوش کشیدن.

- بهبود خلق و خوی.

- استراحت و تسکین مستمر.

- ارتقاء کارآیی، عملکرد و بازدهی فردی.

- افزایش احساس جرات و شهامت.

- بهبود کیفیت روابط اجتماعی.

- افزایش هوشیاری.

- اثربخشی به عنوان یک آرام‌بخش فوری.

- بالاتر رفتن کیفیت زندگی.

- ارتقاء تمرکز ذهنی و شرایط ذهن آرام و مرتب.

- ارتقاء حس شکرگزاری و لذت بردن از موهبت تکرارنشدنی عمر.

- کاهش احساس افسردگی علی‌الخصوص در زنان.

- کاهش احساس انواع خستگی‌ها و بی حوصلگی‌ها علی‌الخصوص در مردان.

- کاهش وابستگی‌های دارویی.

- کاهش بسیار موثر خشم، عصبانیت و...

- برچیدن غم و بازیابی بعد ازحوادث تلخ.

- کاهش اضطراب و تنش.

- جلوگیری از پیری زودرس.

- کاهش سطح استرس که سرآغاز بسیاری ازبیماری‌های سخت‌درمان است.

 

 

 

 

 

می خواهم ماساژ بگیرم