آمار ماساژها براساس AMTA

داده‌های زیر، مجموعه‌ای از اطلاعات ارائه شده توسط انجمن ماساژ درمانی آمریکا (AMTA) است که براساس آمارها ومطالعات اخیر بالینی روی کارآمدی ماساژ‌ درمانی منتشر شده است.

فقط در سال 2013، بیش از 50 میلیون نفر بزرگسال آمریکایی برای گرفتن ماساژ با پزشکان و پیراپزشکان خود مشورت کرده‌اند. در نتیجه تشویق این متخصصان برای گرفتن ماساژ، 35 میلیون نفر از آن‌ها حداقل یکبار ماساژ دریافت نموده‌اند که در مجموع 21% از زنان بزرگسال آمریکایی و 11% از مردان بزرگسال آمریکایی را شامل می‌شود.

علاوه بر پزشکان و پیراپزشکان، فیزیوتراپ‌ها و درمانگران فیزیکی نیز ماساژ درمانی را با توجه به تحقیقات انجام شده به عنوان روشی اثربخش، به مشتریان خود توصیه می‌نمایند.

88% از افرادی که ماساژ گرفته‌اند، با این موضوع موافق بوده‌اند که ماساژ درمانی می‌تواند برای کاهش درد موثر باشد.

43% ماساژ گیرندگان از 35 میلیون نفر بزرگسال در سال 2013، به دلایل بالینی یا پزشکی مانند مدیریت درد، تناسب اندام، اسپاسم‌ها، توان‌بخشی بعد از عمل‌های جراحی و یا در کل برای سلامتی ماساژ دریافت کرده‌اند و 32% ماساژ گیرندگان از 35 میلیون نفر بزرگسال خانم و آقا در سال 2013، برای کاهش استرس و تمدد اعصاب ماساژ را تجربه نموده‌اند و بقیه نیز به دلایل متعدد دیگر، ماساژ درمانی را انتخاب کرده‌اند.

 اینک حدود سیصد تا سیصد و پنجاه هزار ماساژ درمانگر و دانشجوی ماساژ درمانی در آمریکا وجود دارد و براساس آمار دپارتمان کار آمریکا در سال 2012، انتظار می‌رود امکان اشتغال برای ماساژ درمانگران از سال 2010 تا 2020، بیست درصد از متوسط کل مشاغل دیگر بیشتر باشد.

می خواهم ماساژ بگیرم