چشم انداز، اهداف، استراتژی ها، ماموریت وارزش های بنیادین ما

چشم انداز ما:

رهبر بازار صنعت ریلکسی با رویکرد فرانشایز درکشور.

 

اهداف ما:

افتتاح پانصد مرکز درکشور برای مجموعه شبدا (شبدا یوگا، شبدا پلاتس و شبدا ماساژ)، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای پانزده هزار نفر و دستیابی به عضویت ثابت یکصد هزار نفر

 

استراتژی های ما:

ایجاد باشگاه مشتریان با امکان ظرفیت ممکن درهر شیفت برای پکیج های آرامش و سلامتی پایدار برای شبدا (مراکزتخصصی ورزش و ماساژ) با راهبرد تعالی عملیاتی از دهک های هشتم، نهم و دهم جامعه.

 

ماموریت تک تک ما:

"بهتر کردن حال انسان ها"

 

ارزش های بنیادین ما:

 • صادق و راستگو

 • صبور و سازگار

 • خوش بین و مثبت اندیش

 • حسن جو و حسن گو

 • انرژیک و آموزش طلب

 • همکار و همدل

 • مشتاق کسب موفقیت

 • دلسوز و وفادار

 • با اراده و هدفمند

 • رازدار و معتمد

 • مسئولیت پذیر و پاسخگو

 • منعطف و سازگار

 • منصف و عادل

 • مودب و مهربان

 • آراسته و خوش پوش

 • با ظرفیت و جاه طلب مثبت

 • متشکر و قدردان

 • عامل بودن

 

می خواهم ماساژ بگیرم