دپارتمان آموزشی شبدا

دو گروه درمجموعه شبدا، برای همکاری انتخاب شده و در دپارتمان آموزشی نکات مورد نیاز را آموزش دیده، تکمیل ترمی کنند.

گروه اول، متخصصانی هستند که درحوزه های مربی گری ورزش های آرامش بخش یوگا، پلاتس و ... و یا اساتیدی درحوزه ی ماساژهای ریلکسی ویا درحیطه ی مدیریت و مشاوره فروش دپارتمان پذیرش، که همگی در این گروه دارای مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح بوده و درطی مدت زمان همکاری با شبدا، اول به صورت فشرده و بعدها به صورت برنامه هفتگی کلاس های آموزشی تکمیلی درمورد تخصص خود و تخصص اتیکت رفتاری وحول محصول درمجموعه شبدا، دوره های مورد نیاز را آموزش می بینند.

گروه دوم، افرادی هستند که درحوزه های ذکر شده شورو اشتیاق و انگیزه بالایی داشته ولی مدارک لازم را ندارند و درصورت تمایل به همکاری با شبدا و انتخاب آنها، نه تنها دوره های تخصصی و دوره های تخصصی اتیکت رفتاری وحول محصول درمجموعه شبدا را طی خواهند کرد، بلکه برای گرفتن مدارک تخصصی مورد نیاز اولیه به مراجع ذیصلاح معرفی شده و مدارک مورد نیاز را اخذ خواهند کرد.

می خواهم ماساژ بگیرم