زیر مجموعه های شبدا، لوگو، شعار سازمانی و رنگ سازمانی

زیر مجموعه های شبدا:

در زیر مجموعه های شبدا، امکان ارائه خدمات ورزش های آرامش بخش  با نام برند شبدا یوگا و شبدا پلاتس بوده و ارائه خدمات ماساژهای ریلکسی در قالب بزند شبدا ماساژ می باشد که درحقیقت محصول نهایی و مشترک هردو، تولید آرامش برای مخاطبان خود و یا به عبارت بهتر تحقق ماموریت درونی تک تک ما درزندگی که همانا "بهتر کردن حال انسان ها" می باشد.

در مراکز شبدا ارائه خدمات ورزش های آرامش بخش و ماساژهای ریلکسی هردو درکنارهم، برای تولید محصول آرامش دردو شیفت جداگانه بانوان و آقایان برای مخاطبان خاص خود فعالیت می کنند که دراین کاتالوگ توضیحات کامل شبدا برای خدمات ماساژهای ریلکسی از زیرمجموعه شبدا بیان شده و در صفحات بعدی توضیحات  کامل شبدا برای خدمات ورزش های آرامش بخش از زیرمجموعه بعدی شبدا بیان شده است.

لوگو:

لوگو ما برای شبدا (مراکزتخصصی ورزش و ماساژ) به صورت زیر می باشد که درطراحی آن، نتیجه نهایی "آرامش" می باشد.

شعار سازمانی:

شعار سازمانی برای شبدا (مراکزتخصصی ورزش و ماساژ) "نوازش، آرامش" بوده، که درحداقل کلمات، هرکدام از آنها توانسته اند مخاطب خود را انتخاب کنند.

آدرس اداره مرکزی شبدا - تهران

تلفن اداره مرکزی شبدا:

 

رنگ سازمانی:

رنگ سازمانی ما، رنگ آرامشی است که از طریق انرژی مثبت، تندرستی، تحرک، آرامش و مهربانی انتخاب شده است. رنگ بنفشی که انتخاب کرده ایم، تمام اهداف مذکور را یک جا برای مخاطب به ارمغان می آورد. درانتخاب این رنگ با توجه به اهدافمان، ازمتخصصان مربوطه، مشاوره  لازم را گرفته ایم.

 

مجله چهار فصل ما:

 این مجله به صورت فصلنامه آرامش و سلامتی درحوزه ورزش ها و ماساژهای آرامش بخش، چاپ و نشرمی یابد که مطالب معمولا برمبنای فصول طبقه بندی شده است. مطالب این مجله را پی گیری نموده و لطفا مسئولیت سلامتی خویش را عاملانه به عهده بگیرید.

می خواهم ماساژ بگیرم