ماساژ برای سندروم آرنج تنیسی

خواه شما تنیس بازی کرده، نقاشی کنید، تایپ کرده یا بافندگی کنید، حرکات مداوم بازی یا مشت­کردن و چنگ زدن­های متمادی منجر به کشش بر روی تاندونهامی­شود. این موضوع همچنین عضلات شما را تحت استرس قرار داده و باعث پارگی­های جزئی دربافت همبند می­شوند. آرنج تنیسی یا اپی­کندیلیت خارجی، انجام کارهای روزمره مثل نگه داشتن خودکار، چرخاندن فرمان ماشین، بالا بردن دست، گرفتن یک چکش، باز کردن در و یا حمل یک کیف را دشوار می­سازد. جایی که تاندون­ها به ناحیه خارجی استخوان آرنج ختم می­شوند، پرتنش و دردناک شده و این درد ممکن است به مچ و قسمت بالایی بازو نیز گسترش یابد.

بهبود و افزایش در ریکاوری

 WebMD ذکر می­کند که دوره ریکاوری برای آرنج تنیسی از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و برای هفته­ها یا حتی ماه­ها طول میکشد. هرچند کار بر روی بدن مانند ماساژ در ایجاد این تفاوت مهم است.

ماساژ تراپیست­های متخصص مراکز ما در استفاده از ماساژ ریلکسی به جهت افزایش طول عضلات، زدودن بافت اِسکار و تسکین عمیق درد به اندازه کافی مجرب هستند و تمامی این­ها برای صدمات ناشی از کار کشیدن بیش از حد، مفید هستند.

ماساژ اسپورت

 با اینکه هر نوع ماساژ ریلکسی در بهبود گردش خون و آرامش موثر است، (که با رهاسازی اندروفین و سروتونین تحریک شده و به عنوان ضد درد طبیعی بدن و بهبود دهنده حالت و خلق عمل می­کند)، ماساژ اسپورت به ویژه برای افرادی که دچار آرنج تنیسی هستند، که حقیقتاً در نتیجه تنیس بازی‌کردن است، بسیار مفید است. ماساژتراپیست شما قادر است بر ناحیه مورد نظر متمرکز شده و به تسکین درد و نیز بهبود انعطافپذیری و کاهش درد عضلانی با ماساژ دادن قبل یا بعد از ورزش کمک کند.

می خواهم ماساژ بگیرم