ماساژ برای ماهیچه گردنده Rotator Cuff

هیچ مفصلی در بدن شما، گستره حرکتی بیشتر از مفصل ماهیچه گردنده را ندارد. عضلات و تاندون­هایی که استخوان بازوی شما را در جایگاه سوکت شانه متصل نگه میدارندو بخش بالایی بازو را با تیغه شانه مرتبط می­سازند، مسئولیت کارهای زیادی را بر عهده دارند.

اگر شما هنگامی که در داخل هواپیما می­خواهید ساک خود را بالای سرتان بگذارید و چیزی را از بالای قفسه بردارید یا توپی را از بالای سرخود بندازید، احساس ضعف یا درد میکنید، ممکن است دچار آسیب ماهیچه گردنده

Rotator Cuff شده باشید.

"The American Academy of Orthopedic" ذکر میکند که افزایش سن منجر به ضعیف‌شدن تاندون­های Rotator Cuff شما می­شود. این موضوع باعث شده تا آنها زودتر از هم گسیخته و فرسوده شوند، بنابراین افراد بالای 65 سال، نیاز دارند تا از صدمات بالقوه احتمالی آگاه باشند.

ماساژ چگونه کمک می­کند؟

منعطف نگه داشتن عضلات شانه، ممکن است به کاهش درد و سفتی در Rotator Cuff کمک کند. کارشناسان تراپیست مراکز ما، به شما در افزایش گستره حرکات و بهبود انعطاف­پذیری کمک می­کنند. کشیدن عضلات شما، به صورت آرام، می­تواند به تحریک جریان خون در ناحیه درگیر، کمک کند. این موضوع نه تنها گستره مفاصل حرکتی را افزایش میدهد، بلکه منجر به شل‌شدن عضلات نیز می‌گردد و آن‌ها را کمتر در معرض کشش قرار می­دهد. در نتیجه خطر آسیب به Rotator Cuff نیز کاهش می­یابد.

می خواهم ماساژ بگیرم